E-mailbericht aan webbeheerder

Je kan de webbeheerder contacteren voor o.m. volgende vragen *:

Ik stel vast dat gegevens van een bepaalde hulpverlener niet correct zijn.
Ik stel vast dat een bepaalde zorgverlener nog ontbreekt.
Ik ben zelfstandige zorgverlener in de streek en ik wens ook op deze website vermeld te worden.
Ik wens als zorgverlener mijn gevens aan te passen maar ben mijn wachtwoord vergeten.
Ik heb een andere vraag.

Mijn naam *


Mijn mailadres


Bericht versturen aan *


Bericht *


Welke code staat in de afbeelding?
  

   
   
   
    
   Sociale kaart

   AZ Alma

   Kinderopvang Meetjesland
   Mutualiteiten
  RIZIV

  CLB

  Een zorgjob - ik ga ervoor!
  Geestelijke Gezondheidszorg
  Vlaams Agentschap Personen Handicap

  Tele-Onthaal

  Centrum Algemeen Welzijnswerk
  Kind & Gezin
  Gezin, Welzijn en Gezondheid (VL)

  Collaboratief Zorgplatform

  Eerste Hulp Bij Ongevallen
  Meetjesland