Wachtdiensten

Sommige beroepsgroepen hebben een lokale of regionale permanentie waarbij je in het weekend of buiten de normale consultatie-uren terecht kan.


Huisartsen

 • Klik hier voor de dokter van wacht in de regio

 

Apothekers 

 • Klik hier voor een overzicht van alle wachtdiensten: vul je postcode in of je gemeente en je krijgt het adres van de apotheker die met wachtdienst is tot 22u00.
 • Om de apotheek met nachtwacht te kennen: bel naar 0903 922 48 (betalend nummer: € 1,5/min. - verplicht tussen 22u00 en 09u00)  

 •  

Tandartsen

 • Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen: 0903 39969.
 • Weekend-, feest- en officiële brugdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.
  Enkel voor spoedgevallen. (oproep: 1,5 euro per minuut)
  Er is tevens een aparte wachtdienst voor:
  - Orthodontie: 070/22 20 88. De oproep kost 0,30 Euro per minuut. De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u00 tot 12u00.
  - Parodontologie: 070/22 21 25. De oproep kost 0,30 Euro per minuut.
  De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u00 tot 12u00 en van 16u00 tot 18u00.
 • Klik hier (VVT) voor meer informatie over deze wachtdiensten voor dringende tandzorgen.


Kinderartsen (AZ Alma)

 • Bel naar 09 376 04 44 (secretariaat kinderartsen)


Priester van wacht

 • Bij afwezigheid van je parochiepriester en in dringende gevallen.
 • Klik hier en vul jouw postcode in in het vak 'Uw parochie'

 

Andere nuttige noodnummers
 • Bij levensbedreigende situaties: twijfel niet en bel meteen 100 of 112.
  Je wordt dan doorverbonden met een centrale die de dichtstbijzijnde ziekenwagendienst kan uitsturen.
 • Medische spoedgevallen en brandweer: 100
 • ICE (In Case of Emergency): bel het internationaal noodnummer 112
 • Politie: 101
 • Rode Kruis Vlaanderen: 105
 • Tele-Onthaal: 106 of klik hier
 • Child Focus: 116 000 of klik hier
 • Antigifcentrum: 070 245 245 of klik hier
 • Kinder- en jongerentelefoon: 102 of klik hier
 • Meldpunt Geweld: 1712 of klik hier
 • Zelfmoordpreventie: 1813 of klik hier


   
   
   
    
   Sociale kaart

   AZ Alma

   Kinderopvang Meetjesland
   Mutualiteiten
  RIZIV

  CLB

  Een zorgjob - ik ga ervoor!
  Geestelijke Gezondheidszorg
  Vlaams Agentschap Personen Handicap

  Tele-Onthaal

  Centrum Algemeen Welzijnswerk
  Kind & Gezin
  Gezin, Welzijn en Gezondheid (VL)

  Collaboratief Zorgplatform

  Eerste Hulp Bij Ongevallen
  Meetjesland